Přidejte důvod proč budete volit prof. Jiřího Drahoše


Stále upřímně věřím, že ve slušnosti je síla, že slušnost je základ společnosti, která je schopná férové výměny názorů, vzájemného pochopení a tolerance. Takové společnosti, jejíž součástí bych chtěl být. Věřím, že s prof. Drahošem na Hradě slušnost přestane být slabostí a nopak se opět stane lidskou devizou. Co víc, trocha toho střízlivého vědeckého pohledu na svět, založeného na faktech, nám v čase přesyceném emocemi, může jenom prospět.
Naopak představa, že dalších pět let budeme žít v době Zemanově: době populismu, neustálé konfrontance, nenucené agresivity, urážek a lží, je pro mě děsivá.
Chce to změnu! Volím Jiřího Drahoše.


Zažil jsem na vlastní kůži "padesátá léta" a normalizaci, kdy o nás a našich dětech rozhodovali poradci z východu a jejich slouhové.
Nechci aby na Hradě byli lidé, kteří nás kormidlují zpět do objetí "přátel z východu".
Prof. Drahoš je nadějí, že se nevyčleníme ze západního směřování, že nebude zpochybněna naše příslušnost do NATO (jediná záruka bezpečnosti), že nebude ohroženo naše členství v EU ( Evropa 70let bez válek).
Prof. Drahoš navíc přinese na Hrad slušnost, úctu a respekt k lidem, úctu k vzdělanosti a respekt k ústavě a zákonům...

Proto budu volit prof. Drahoše.


Protože už mám dost lží, polopravd a nesnášenlivosti ... Chci mít jako hlavu státu člověka, za kterého se nebudu muset stydět.


Nechci se za svého prezidenta stydět dalších 5 let. Mám mnoho známých v zahraničí a dlouze jim vysvětluji, že je stále mnoho slušných lidí, co Česko pořád vidí v západní Evropě a NATO a ne ve skupině zemí, co se v Soči schází na rady u Putina jako Asadova část Sýrie, Turecko, Irán, Venezuela a Laos. Nepotřebujeme, aby našeho prezidenta plácal po ramenou vládce Ruska, ale ostatní naši spojenci zvláště v EU, kam patříme.


Budu volit prof. Drahoše, protože je proevropský a nebude naši zemi orientovat na východ. Taky věřím, že je to člověk, který by byl schopný uznat svou chybu a omluvit se za ni. Člověk, který povede diskusi bez arogance a urážení. A v neposlední řadě je mi paní Eva mnohem sympatičtější než mdlá paní Ivana.


U Jiřího Drahoše je záruka, že nebude na rozdíl od Zemana podporovat trestně stíhané agenty STB a podobné bezcharakterní tvory svázané s komunistickou minulostí. Je také velmi nezbytné, abychom se za svého presidenta nemuseli stydět, jak tomu dnes před volbami evidentně je.


Navrátí dustojnost prezidentskému úřadu.


S panem profesorem Drahošem jsem mělo možnost se poprvé sejít na zasedání Rady Sdružení místních samospráv ČR. Zaujal mě tehdy především svým přehledem o problematice místních samospráv a také příjemným a kultivovaným projevem. Musím říci, že je Jiří Drahoš pro mě představuje všechno, co mi nyní u hlavy státu chybí (a někdy i přebývá). Věřím, že bude dobrým prezidentem pro všechny občany naší země.


Prezident má být slušný, vzdělaný, pracovitý, zodpovědný, má mít respekt a úctu k ostatním, má důstojně reprezentovat naši zemi. A nejen to pro mě představuje právě Jiří Drahoš. Chci, aby moje děti měly vzor, až půjdou příště poprvé volit "svého" prezidenta.


Abychom si připomněli, že kampaň může být i slušná, bez zbytečného strašení pseudoproblémy. Nebrnká na struny nízkosti a pudů, ale míří do vyšších pater našeho já.


Volím prof.Drahoše, protože toužím po návratu svěžího ducha a důstojné reprezentace našeho státu. Přeji si, abychom od vrcholného představitele naší země přestali slýchat stokrát omleté bonmoty a urážky, přeji si, aby se z naší zahraniční politiky sloupla ta arogantně buranská, prorusky orientovaná nálepka. Věřím, že stávající prezident ukázal všem nerozhodnutým ve své kampani lacinost a lživost své argumentace a zneužívání závažných témat ve svůj prospěch. Pevně doufám, že společně se nám podaří stáhnout konečně ty červené trenýrky z Hradu a vrátit tam rozum, uvážlivost a důstojnost.


Proč volit Jiřího Drahoše? Protože je to slušný, vzdělaný a empatický člověk, který má k obyčejným lidem mnohem blíž než Miloš Zeman. Umí lidem naslouchat a nikým nepohrdá. Já chci mít prezidenta na kterého můžu být hrdá, který vše řeší s grácií a noblesou, je morální autoritou i pro naše děti. Chci být opět hrdá na svoji vlast.


Volím rozum, ne strach, dialog ne diktát a volím osobnost, nikoli ego. Proto si z těchto kandidátů vyberu Jiřího Drahoše.


Budu volit pana profesora Drahoše, protože si myslím, že je schopen náš stát důstojně reprezentovat. Reprezentovat nejenom tím, jak mluví a co vlastně říká ale zároveň také tím, jak se obléká a chová. Dost bylo momentů, kdy se držím za hlavu u televize nebo rádia a poslouchám, co náš nynější prezident řekl či udělal, a stydím se za něj. Chci prezidenta, který je optimistický, vzdělaný, lidský, zdravý a v neposlední řadě také nemá zapotřebí lhát a hledat na ostatní špínu. Ve škole se snažíme studenty navést na správnou cestu, učíme je mnoha věcem, mimo jiné také tomu, jak se mají chovat. Prezident by, dle mého názoru, měl jít příkladem.


Půjdu volit prezidenta, který představuje slušnost. Prezidenta, který bude držet své slovo. Prezidenta, za kterého se nebudu muset stydět. Prezidenta, který bude morálním vzorem. Proto půjdu volit prof. Drahoše.


Myslíme si, že chování představitelů státu ovlivňuje morálku a chování lidí ve společnosti. Proto vnímáme jako zásadní, aby v čele našeho státu byl člověk, který se bude chovat tak, jak bychom se měli chovat i my k sobě navzájem. Bude umět naslouchat a diskutovat, bude povzbuzovat, a ne urážet, bude šířit naději, a ne strach. Proto volíme Jiřího Drahoše.


Věřím, že slušnost je síla. Síla, která je v poslední době tolik spekulována. Chci aby příští prezident České republiky byl slušný.


Protože činy současného prezidenta jsou motivovány pomstou, zlou škodolibostí a kalkulacemi s nejhoršími vlastnostmi voličů. Ale to negativní by bylo málo, takže hlavně proto, že mě Jiří Drahoš v debatách přesvědčil tím, že při nepříjemných otázkách nemusel uhýbat a kličkovat, a přitom neztratil tvář ani noblesu. Doufám, že obojí vrátí na Pražský hrad (až tam vyvětrá...).


Pan profesor Drahoš reprezentuje hodnoty, které jsou také mými hodnotami. Pan profesor Drahoš pro mě není volba "z nouze" - protože nemám jinou alternativu. Je to můj kandidát. Je vzdělaný, přátelský, slušný, empatický, energický. Není arogantní, namyšlený, hrubý... Osobně jsem se s panem Drahošem setkal v sobotu 20.1. v Novém Městě na Mor., vím, co říkám (píšu :-) ...


Matematika mi nikdy moc nešla, ale na tohle mi stačí obyčejná soustava dvou rovnic: slušný člověk = dobrý prezident, hulvát = špatný prezident. Kdyby nebyl žádný jiný argument, i to by mi k mé volbě stačilo. Ale faktorů je samozřejmě celá řada. Kromě toho, že pan profesor Jiří Drahoš je člověk nesmírně slušný, vzdělaný, noblesní a sympatický ve svém vyjadřování, převyšuje současnou hlavu státu snad ve všem. Navíc si s sebou nenese politickou minulost, což je pro mnohé handicap, ale v mých očích je to spíše plus.


Chci, aby se na Hrad vrátila opět důstojnost. Chci být hrdá na svého prezidenta. Chci zvolit člověka, který nelže lidem do očí, a nedělá z nich hlupáky. Věřím v dobrý úsudek a moudrost naší společnosti. Pojďme zvolit dobrého prezidenta!


Vážím si pana Jiřího Drahoše za odvahu, se kterou
se o prezidentský úřad uchází a věřím mu. 5 let je příliš dlouhá doba na to, aby nám bylo lhostejné, kdo bude dalším prezidentem naší země.


Přeji si na dalších pět let prezidenta, který bude nás všechny skutečně spojovat, ne rozdělovat, který bude důstojně reprezentovat v zahraničí, se kterým se budou bavit státníci nejen na východ od nás, který bude kultivovat domácí politickou diskusi, který bude respektovat a bez výhrad dodržovat Ústavu a ústavní zvyklosti, který nebude šířit strach a nenávist.

Zkrátka si přeji prezidenta, za nějž se nebudu stydět.

Přeji si Jiřího Drahoše!


Přeji si v čele naší země prezidenta, který bude schopen držet svůj prezidentský slib - bude věrný naší zemi, bude zachovávat naši Ústavu a zákony, bude mít čest, na kterou může slíbit, že bude svůj úřad zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


Drahoš je pro mě jasná volba, protože s jistotou vím, že přispěje k opětovnému sjednocování společnosti, má odpovídající zdraví pro výkon funkce, neobklopí se lidmi napojenými na ruské tajné služby a není jeho stylem vést podpásovou antikampaň založenou na strachu.


Přeji si, aby v těchto volbách zvítězila pravda nad lží, slušnost nad hrubostí a smířlivost nad nenávistí.


Mám kolem sebe rád upřímné lidi, se srdcem na pravém místě.
Lidi, kteří kráčí čestně, lidsky, bez lží a vulgarit svým životem .

Jiří Drahoš pro mě představuje osobnost, která může změnit vnímání celé naší země a znovu ukázat, že patříme k Západní evropě.

Věřím , že se nám splní toto přání, ale nesmíme být líní a nechat tuto šanci protéct mezi prsty , kdy se v posledních letech zarudlé nebe nad naší zemí, roztrhalo paprsky slunce a naděje.

Breptat v rohu o možné změně umí hodně lidí, ale zvednout se a něco udělat, je už těžší. Je to na nás! Pojďme volit.


Z osobního setkání na mě působí pan prof. Jiří Drahoš jako čestný, inteligentní člověk, se zajímavým a důmyslným smyslem pro humor, z neosobního setkání, pak působí jako člověk co dokáže obstát i ve vyhrocenějších situacích, jako gentleman a dokáže vhodně reagovat. Budu volit pana prof. Jiřího Drahoše, protože zastupuje morální hodnoty, které jsou i pro mne důležité. Budu volit pana prof. Jiřího Drahoše, protože věřím, že náš stát bude vhodně reprezentovat. Budu jej volit, protože s doufám, že napraví již takto pošpiněnou reputaci našeho národa.


Přestože je Miloš Zeman téměř náš soused, je mi svým chováním a názory nesmírně vzdálen. V kandidatuře pana profesora Drahoše mám naději mít slušného prezidenta, který má pevné morální zásady, váží si všech lidí bez rozdílu, repektuje ústavu a bude nás důstojně reprezentovat v zahraničí.


Přál bych si prezidenta, za kterého se nemusím stydět. Přál bych si prezidenta, který nebude obhajovat lži, pomluvy a ponižování ostatních jako společenskou normu.


Pan profesor Drahoš reprezentuje to nejcennější, co tahle země má, české mozky. Je to člověk Západu. Za všech okolností je noblesní a kultivovaný. A to mi úplně stačí, abych mu dala hlas v prezidentské volbě.


Myslím si, že pan profesor bude schopen tlačit na ta správná místa, a tak nejen podporovat přísun peněz do školství a vědy, ale také celkově zvyšovat význam vzdělání, které je pro naši společnost tak důležité.


Miloš Zeman se postavil do čela českého extrémismu. Podporují ho komunisté i SPD a on podporuje je. Převzal jejich rétoriku a pomáhá šířit nenávist k inteligenci, k novinářům, k neziskovému sektoru, nebo třeba evropským institucím. Takového prezidenta nechci.


Chci, abychom měli prezidenta
- za kterého se nemusíme stydět
- který má rád svobodu, váží si jí a přeje ji druhým
- který je proevropsky orientovaný
- který má noblesu
- který se nebojí věcné diskuse a je ochoten vést ji i s těmi, kdo mají jiný názor
- který neponižuje a neuráží své názorové odpůrce
- který není demagog a populista
- který respektuje právo
- který se umí omluvit, když se splete
- který má úctu k ženám
- který nešíří strach a nesnášenlivost
- který dodržuje pravidla a sliby
Český prezident sice nemá výrazné pravomoci, ale historicky to byla v naší zemi vždy výrazná postava s významným vlivem, která vnáší do veřejného života zásadní témata a vize. Přála bych si, aby na tuto tradici, kterou ve 20.století reprezentuje T.G.Masaryk a Václav Havel, nový prezident navázal a abychom si ho mohli vážit.


Chtěl bych žít v zemi, kde se k sobě lidé chovají slušně, kde se nebojí dát najevo svůj názor a nebojí se o svých názorech věcně diskutovat. Chtěl bych žít v zemi, kde bude společnost schopna rozeznat dezinformace a lži, kde bude mít pravda stále svoje místo. Miloš Zeman ztělesňuje přesný opak všech těchto myšlenek a proto se za něj (krom mnoha dalších důvodů) jako za českého prezidenta každý den stydím.

Chci mít prezidenta, který vrátí na Hrad důstojnost a respekt, a který bude morálním vzorem pro společnost. Věřím, že Jiří Drahoš to dokáže.


I když prof. Drahoš není pro mě ideálním kandidátem, budu ho volit, protože děti učím, že se mají chovat slušně a nelhat. Jak bych mohl být ve své výchově úspěšný, kdyby se ve škole dennodenně koukali na člověka, který tak nejedná? Věřím také, že pozvedne úctu ke vzdělání a vzdělanosti, která dostávala těžké rány od současného prezidenta.


Myslim, že prezident ma byt moudry,vyrovnany a reprezentativní člověk, pro ktereho jsou zajmy občanů a země důležitější, než osobní "zviditelňování se"


Moje přání je, aby v čele našeho státu byla osoba, ke které budeme vzhlížet s obdivem. Což je právě pan profesor Drahoš.


Ráda bych žila ve společnosti, kde slušnost, ohleduplnost a vzájemný respekt jsou denní samozřejmostí. Jednou z cest je zvolit do čela státu člověka, který tyto hodnoty reprezentuje.


Budu volit člověka, kterého si vážím. Budu volit humanitu a důstojnost, budoucnost naší země spjatou s budoucnosti Evropy, nikoli Ruska a Číny.


Myslím že na post představitele statu se hodí daleko víc jak současny prezident. Ma slušné vystupovaní celkově budí lepší dojem.


Pan Drahos představuje především to,čeho se nám tu posledních pár let požehnaně nedostává. Za svého prezidenta se nechci již nikdy stydět! Slušnost, inteligence, respekt, kultivovane vystupování, vzdělanost, pokora a mnohem více je právě to, co si přeji u prezidenta vidět. Myslím, že pan Drahos mé přání vyplní!


Pana profesora Drahoše budu volit proto, že si přeju prezidenta inteligentního a slušného. Člověka, který má přehled, zkušenosti a zároveň si díky své osobní morálce dokáže udělat jasný názor na věc a ten potom ve slušnosti zastávat.


Protože chci prezidenta, za kterého se nebudu muset stydět.


Vzdělanost, inteligence, slušnost, kultivované vystupování – to jsou dle mého názoru hlavní vlastnosti, které má mít hlava státu. Profesor Jiří Drahoš všechny tyto atributy splňuje, proto mu dám svůj hlas ve 2. kole prezidentských voleb.


Přeju si slušného, pravdomluvného prezidenta, který nás vzorně reprezentuje. Který neútočí na všechny strany, které s ním nesouhlasí.


Myslím si, že je to slušný a vzdělaný člověk. Věřím, že bude dobře reprezentovat Českou Republiku.


vzdělaný člověk se slušným vystupováním a pozitivním přístupem k řešení problému. Přiklání se k EU.


Nechci se už konečně za svého prezidenta stydět. Když vidím v televizi proslovy současného prezidenta, dělá se mi blbě. Je možné, že je nemocný, ale vystupovat před lidmi a vypadat přitom napitě..sám prezident by se nad sebou měl zamyslet a vzdát se svého postu.


Bude to slušný prezident. Prezident, za kterého se nebudu muset stydět. Prezident, který nás povede na západ. Prezident, který nebude urážet ostatní, který nebude lhát, který nebude říkat kunda a který nebude chtít zabíjet novináře. Prezident, na kterého budu hrdý.


Protože volba Jiřího Drahoše je zároveň volba změny. Nelíbí se mi vystupování nynějšího prezidenta pana Zemana. V panu Drahošovi vidím potenciál kvalitního státníka. Je to člověk vzdělaný, člověk na úrovni, člověk s bohatou zkušeností s komunikací s lidmi i jiných národností. Jeho bývalá funkce předsedy AV ČR mu zároveň ukládala i politické vidění vědy, tedy bych se nebál toho, že s politikou nemá zkušenosti. Za jeho působení by se mohla zvýšit úroveň vzdělávání ať už na nižších, vyšších stupních základních škol, tak na školách vysokých. Dále by mohl být populizátorem české vědy ve světě, neboť víme, že u nás je spousty vyjímečných vědců, kteří jsou světově uznáváni. Zároveň si myslím, že se zvolením Jiřího Drahoše by mohla k českému národu opět přijít slušnost, hrdost národa a jeho nepolarizování. Pravda vítězí!Přijďte ve čtvrtek 25. ledna v 18:00 na diskuzi: Volím, tedy jsem?! do Batyskafu.