Je zájem o kurz Respektovat a být respektován ve Žďáře?

Zajímalo by mě, jestli by se tu našlo dostatek lidí, kteří by měli zájem o následující kurz o výchově dětí:

Lektoři: Manželé Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři vzdělávacích kurzů a rodiče pěti dětí. Semináře Respektovat a být respektován, kterými prošly již tisíce účastníků, vytvořili společně s pražskými kolegyněmi Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou. Společně s nimi napsali i stejnojmennou knihu, které se za šest let od jejího vydání prodalo 42 tisíc výtisků.

Témata kurzu:

JAK SDĚLOVAT OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY 
Děti se často nebrání tomu, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale formě jak to vyžadujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor atd.) často nezabírají? Probereme postupy a komunikační dovednosti, které omezí množství konfliktů s dětmi a které podporují odpovědné chování a sebeúctu.

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI. EMOCE A EMPATICKÁ REAKCE
První část semináře bude věnována opakujícím se problémům: pořádek, ranní vstávání a odchody, podílení se na úklidu… Hlavním tématem jsou emoce: jak fungují, k čemu nám jsou. Běžné způsoby, jak lidé reagují na emoce druhých, proč nemůžou druhému pomoci, ač jsou dobře míněny (dobře míněné rady, vysvětlování selhávají). Jak reagovat empaticky? Závěr je věnován konfliktům mezi dětmi.

RIZIKA TRESTŮ A CO MÍSTO NICH 
Jakou odezvu zvolit na místo trestu? Tresty účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu a nikoliv proto, že je to tak správné. Tresty mohou mít i další negativní dopady na chování. Tato lekce rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování.

RIZIKA ODMĚN A POCHVAL A CO MÍSTO NICH 
Pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Co dělat, aby děti nebyly závislé na autoritě, aby nedělaly věc pro spokojenost druhých lidí, ale pro věc samotnou? Čím naopak podpořit jejich sebeúctu a rozvoj
pozitivních vlastností?

Celková cena za 3 jeden a půl denní semináře by byla 2700,- Kč na osobu.

Jestli ano, napište mi svůj email sem a já vám dám vědět, když by se kurz pořádal (pravděpodobně na podzim 2014):

Email:

(případně mi napište emailem na jan.sedo@gmail.com)