Setkání důchodci, já, starostka a oba místostarostové

Dneska jsem navštívil pravidelné setkání představitelů města s občany a vřele doporučuju. V následujících řádcích se pokusím toto setkání popsat.

V první 1,5 hodině aktivní důchodci nahlásili kde co je špatně (že lidé netřídí bio, že se starším špatně chodí po stupních na náměstí, že autobusy nepřiráží dostatečně blízko k chodníku, kde jsou rozbité chodníky). Přítomni byli krom starostky a místostarostů i policie státní a městská (která se poroučelo po úvodní 20minutovce, kde se řešili pro ně relevantní věci) a ještě tuším pan tajemník (asi všichni kromě mě ho znali, tak se ani nepředstavoval, neb přišel později). Z mého pohledu představitelé zareagovali na tyto připomínky adekvátně a považuju to za přínosné.

Potom jsem se zeptal na územní plán a strategický plán města. Během následující hodiny (během které se postupně všichni důchodci vytratili a zůstal jsem tam sám se starostkou a oběma místostarosty) jsem se trochu blíže seznámil s postoji představitelů. Na jednu stranu chápu paní starostku Zvěřinovou, že když jí někdo z naší čtvrti nazve nekompetentní starostkou, tak se jí nechce moc tato nově vznikající čtvrť řešit. Na druhou stranu si na mě nemusela vylívat emoce s tím spojené, zvlášť když jsem se snažil opakovaně přenést debatu z aktuálních problémů v již skoro zastavěné oblasti na oblast, která se teprve zastavovat bude. Co mě hodně zaskočilo, že pan místostarosta Brychta zvolený za pravicovou ODS řekl defacto, že ho nezajímá jak se bude bydlet lidem, kteří mají na to si koupit nový barák, že chce řešit problémy zastaralých sídlišť. Fajn, beru, ale tohle by asi měli vědět ti, co ho zvolili, aby je zastupoval, kteří pravděpodobně i zaměstnávají nemálo lidí z těch sídlišť a mají také svoje problémy, které by chtěli, aby někdo řešil. Jediný kdo se tak Klafaru zastal byl druhý pan místostarosta Bárta, který ale bude mít evidentně nelehkou pozici.

Zdá se mi, že všichni jsou schopní řešit jednotlivé operativní problémy, ale neví si vůbec rady s nějakou dlouhodobější koncepcí města a ani nevidí cestu jak k nějaké dojít – nebo se mi to z nich nepodařilo dostat. Zaklínačem na všechno strategického byl čas a peníze. Na druhou stranu tam vidím, že jsou ochotní dát prostor lidem, kteří by s něčím koncepčnějším přišli a byli by schopni s něma diskutovat operativní problémy, které by na návrzích viděli díky svojí 20 leté praxi ve vedení města.

PS: Setkání se konají každou první středu v měsíci od 15:00 v zasedačce rady města. Přijít je ale možno bez problémů i později, pokud člověka nezajímají technické detaily. Vidím také u všech představitelů ochotu k osobním setkáním a diskuzím nad konkrétními věcmi a připadá mi to moc fajn. Člověk ale musí zvolit něco velice konkrétního, co si dokáží představit. Pokud člověk má ambice s nima řešit něco ambicióznějšího, diskuze nebude stačit, bude je potřeba odvézt a ukázat jim jak to něco co chcete funguje jinde, protože jsou podle mého názoru moc ponoření do operativních problémů.