Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. února 2013

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

klafar

Vážený odbore,
před půl rokem jsem se přistěhoval do Žďáru nad Sázavou, do městské části zvané Klafar, která se bude v následujících letech dále rozšiřovat. Rád bych proto přispěl do diskuze o rozvoji této městské části. Při volbě Žďáru jako místa, kde bych chtěl strávit následující desítky let, pro mě hrála také velkou roli příroda, obdivoval jsem a stále mě fascinuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v neposlední řadě jsem měl také Žďár zafixovaný jako město přívětivé pro cyklisty – zřejmě kvůli tomu, že před dávnými lety mi někdo ukázal a vysvětlil co je to cyklostezka. Proto si dovolím připomínkovat návrh územního plánu i z těchto pohledů.

Klafar
Město má obrovskou příležitost rozplánovat novou čtvrť tak, aby se v ní lidem dobře bydlelo. Podobně jako unikátní čtvrť Lesná v Brně může být vyhledávaným místem nebo místem zatracovaným jako v posledních letech mnohé vzniklé satelity. Na Klafar se bude dívat každý návštěvník poutního kostela na Zelené hoře. V územním plánu nevidím, že by to bylo nějak reflektováno. V minulosti snad kvůli tomu byly udělány regulativy, které tomu ale nepomáhaly a navíc neplatily pro všechny. Město má také možnost poučit se z chyb, které se udělaly při dosavadní výstavbě první části Klafaru. Například lidé si postavili vysoké ploty, které odlidšťují ulice, aby si uchránili soukromí, a z druhé strany jim do zahrady koukají lidé z bytových domů. Nicméně přesně ten samý koncept se plánuje (BH/4 a BI/2). Zcela v návrhu chybí prostranství typu náměstí, místo toho je tu budovaná jakási obchodní třída, která půlí již tak rozdělený Klafar. Místo náměstí se chystá akorát velké parkoviště. Sítě silnic ignorují jak historické (zasypaná stezka), tak přírodní (řeka, vrstevnice) rysy místa. Velké riziko také vidím ve špatné realizaci mostu přes Sázavu ústící na ulici Purkyňova. Vybudovala by se tak komunikace, která by kopírovala tzv. velký obchvat. Vzhledem k tomu, že realizace obchvatu je v nedohlednu, dá se očekávat, že by se stala velice oblíbenou. Nicméně tato komunikace není na takové vytížení připravována. Už tak bude chystaná křižovatka Sázavské a Libické pravděpodobně jednou z velice frekventovaných a nepřehledných křižovatek podobně jako je nyní křižovatka Brodské a Revoluční.

Příroda
Velké množství občanů se často vydává severozápadně od Žďáru do přírody. Návrh počítá s jejím odříznutím díky tzv. velkému obchvatu. Jeho realizace se odsouvá již několik desítek let a je otázkou jestli se ho vůbec někdy vyplatí (ať už z pohledu čistě finančního nebo i z pohledu přírodního) budovat, když podle měření by stejně dopravu zásadně neodlehčil – jak se ukázalo zjištění při sledování pohybu aut projíždějících městem. Přesto se mu všechno alibisticky podřizuje. Otázka je také, co udělá s touto částí přírody nákupní zóna u Plhounu. Mám obavu o osud úvozu procházejícího Klafarem, kterým se se zatím dá dojít až k „Mamlasovi“ krásnou procházkou. Když krom dvou mostů, které ho hyzdí již nyní, bude muset překonat další silnice a povede kolem nákupní zóny, obávám se, že přestane sloužit k romantickým procházkám.

Cyklistika
Na jednom z plánku je vyznačeno, že existuje cyklistická stezka od oválu směrem k náměstí podél Dolní ulice. Buďto jsem si jí nevšiml, nebo je to špatně vyznačeno. Každopádně bych ji na tomto místě uvítal. Svého času jsem jezdil často ze Zámku na náměstí Republiky a zvlášť část kolem křižovatky u kulturního domu je pro cyklistu velice nepříjemná. Obecně si myslím, že má návrh územního plánu velké rezervy v plánování cyklistických tras pro cyklisty dopravující se po městě na kole.

Návrh
Doporučil bych tak městu obnovit diskuzi nad velkým obchvatem, vypsat soutěž na vypracování alternativního urbanistického projektu pro rozvoj města na území Klafaru a zpracovat studii cyklodopravy po městě a to vše následně do návrhu územního plánu zapracovat.

S úctou

Jan Šedo
Sázavská 4, Žďár nad Sázavou

Základní zdroj pro připomínky:
http://www.zdarns.cz/obce/zdarns.asp, konkrétně http://www.zdarns.cz/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_A.pdf

1 komentář u „Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

  1. Pingback: Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu a zmocnění zástupce veřejnosti | Žijeme Žďárem

Komentáře nejsou povoleny.