Je zájem o kurz Respektovat a být respektován ve Žďáře?

Zajímalo by mě, jestli by se tu našlo dostatek lidí, kteří by měli zájem o následující kurz o výchově dětí:

Lektoři: Manželé Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři vzdělávacích kurzů a rodiče pěti dětí. Semináře Respektovat a být respektován, kterými prošly již tisíce účastníků, vytvořili společně s pražskými kolegyněmi Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou. Společně s nimi napsali i stejnojmennou knihu, které se za šest let od jejího vydání prodalo 42 tisíc výtisků.

Témata kurzu:

JAK SDĚLOVAT OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY 
Děti se často nebrání tomu, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale formě jak to vyžadujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor atd.) často nezabírají? Probereme postupy a komunikační dovednosti, které omezí množství konfliktů s dětmi a které podporují odpovědné chování a sebeúctu.

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI. EMOCE A EMPATICKÁ REAKCE
První část semináře bude věnována opakujícím se problémům: pořádek, ranní vstávání a odchody, podílení se na úklidu… Hlavním tématem jsou emoce: jak fungují, k čemu nám jsou. Běžné způsoby, jak lidé reagují na emoce druhých, proč nemůžou druhému pomoci, ač jsou dobře míněny (dobře míněné rady, vysvětlování selhávají). Jak reagovat empaticky? Závěr je věnován konfliktům mezi dětmi.

RIZIKA TRESTŮ A CO MÍSTO NICH 
Jakou odezvu zvolit na místo trestu? Tresty účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu a nikoliv proto, že je to tak správné. Tresty mohou mít i další negativní dopady na chování. Tato lekce rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování.

RIZIKA ODMĚN A POCHVAL A CO MÍSTO NICH 
Pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Co dělat, aby děti nebyly závislé na autoritě, aby nedělaly věc pro spokojenost druhých lidí, ale pro věc samotnou? Čím naopak podpořit jejich sebeúctu a rozvoj
pozitivních vlastností?

Celková cena za 3 jeden a půl denní semináře by byla 2700,- Kč na osobu.

Jestli ano, napište mi svůj email sem a já vám dám vědět, když by se kurz pořádal (pravděpodobně na podzim 2014):

Email:

(případně mi napište emailem na jan.sedo@gmail.com)

Rok ve Žďáře, rok ve vzdělávání

Před rokem jsem se vrátil z Hamburku a když jsem mluvil v té době s lidmi, ptali se mě na dvě otázky: Proč jdeš do Žďáru? (Ve smyslu, proč nejdeš do nějakého „pořádného“ města typu Praha/Brno?) To chceš jako učit? (Na to se mě ptali především ti, pro které pojem vzdělávání začíná a končí školní docházkou.)

Žďár
Uplynul další rok mého života a já nelituju ani jednoho rozhodnutí. I když občas skuhrám nad nedodělkama nebo nekvalitou nějaké práce odvedené na našem bytě, kam jsme se v zimě přestěhovali, pořád je to velice nadprůměrné bydlení nejen na místní poměry. Ve Žďáře jsem se myslím poměrně rychle integroval a včera mě vlastně potešila Kateřina, když jí prodavačka v drogerii řekla, že jestli je moje manželka. Ze začátku jsem totiž byl „manžel Kateřiny dříve Pejchalové“. Teď tu mám nemálo známých, se kterýma se ani Kateřina nezná. S novými lidmi se tu seznamuju především díky farnosti, bytovce ve které bydlíme, aktivitám kolem Žijeme Žďárem a škole.

Málokoho kdo mě zná déle překvapí, že se zajímám o politiku – respektive správě společného prostoru, majetku a sdílených pravidel. Díky svému zájmu jsem se tak velice brzy dostal k lidem, kteří přestali nadávat u piva a začali se snažit o to, aby se měnily věci, na které se tu dlouhou dobu kašle. Poprvé jsme se potkali nad přípomínkami k územnímu plánu (ke kterým se přidalo přes 300 lidí a 200 bylo potřeba aby s jedním z nás město jednalo jako se zástupcem veřejnosti, takže nás nebude moct jen tak odbýt) a později jsme se rozhodli, že se začneme prezentovat jako občanská iniciativa Žijeme Žďárem.

Vedle toho jsem si samozřejmě mapoval i místní politické strany a potkal se jak se starostkou (ČSSD), tak oběma místostarosty (ODS, TOP09). Přirozeně mám nejblíž ke KDU-ČSL, ale jejich pasivitě a takřka loajálnímu postoji k současné koalici nerozumím. Neoslovila mě tak zatím žádná místní strana, což mi zase umožňuje spolupracovat s lidmi napříč stranami všemi. Nezatížen historickými vztahy a politickými dohodami se tak můžu věnovat věcem, které evidentně pálí Žďáráky už dlouho a pracovat na tom, že bude pro místní politiky jednoduší je opravdu poctivě začít řešit než se z nich vykrucovat a neustále odkládat na příště.

Jako jedno z prvních témat jsme si vybrali hazard (protože ho bude místní zastupitelstvo pravděpodobně v říjnu projednávat), což není úplně jednoduché politické téma, neb to je business, kterým ročně proteče na 50 miliard a z těch peněz se dá leccos pořídit, včetně loajality politiků, kteří negativní dopady tohoto podnikání snadno bagatelizují, když jim to pomáhá financovat populární kroky. Určité požehnání pro tuto věc jsem však ucítil jasně hned první den v modlitbě v rámci novény za lidi závislé na hazardu, kdy je v modlitbě „na přímluvu archanděla Rafaela“ a bez jakéhokoli plánování vyšla právě na den, kdy se slaví archandělé Michael, Gabriel a právě Rafael. „Náhoda.“ Zvlášť jsem zvědavý, jak se mi podaří zmoderovat panelovou diskuzi na tohle téma už tento čtvrtek. Doufám, že Boží požehnání bude provázet všechny naše aktivity.

Vzdělávání
Před rokem jsem ještě nevěděl co konkrétně budu ve vzdělávání dělat, ale věděl jsem, že chci dělat něco, co prospěje k proměně školství a tedy i později i k proměně této společnosti. Věděl jsem tedy „proč“ a rozhodl jsem se hledat „jak“ a „co“ – objížděl konference, semináře, nechal si zasílat výtažky z médií o vzdělávání, četl časopisy… Jako na zavolanou přišla kampaň Česko mluví o vzdělávání, kamarádka kamaráda náhodou v té době iniciovala skupinku, která usiluje v Jihlavě o založení základní školy založené na montessori pedagogice (která mi je velice sympatická), edufórum se chtělo rozšířit do Brna… a na tom všem jsem se mohl podílet.

Nejzlomovější okamžik pro mě byla však konference Dva dny s didaktikou matematiky, kde jsem se poprvé osobně potkal s profesorem Milanem Hejným, který stojí za novým způsobem výuky matematiky, který nejen, že lépe rozvíjí logické myšlení, ale pomáhá budovat demokratickou společnost (není to náhodný side efekt, jeho strýc byl jedním z ministrů, kteří v roce 1948 podali demisi) – děti ve výuce mezi sebou diskutují a navzájem se přesvědčují o (ne)správnosti svého/skupinového řešení. Učitel je tam pak pouze v roli jakéhosi průvodce a moderátora diskuze. Když jsem to viděl poprvé naživo právě na té konferenci, připadal jsem si jako ve snu z 22. století. Po krátkém rozhovoru se mnou „Miňo“ začal počítat ve svém týmu a jeho dnešní přání k narozeninám bylo vlastně takovou hlavní motivací napsat tento blog, protože před rokem by mě fakt nenapadlo, že s takovýmto člověkem budu moct spolupracovat a budu v orgánech jím zakládané obecně prospěšné společnosti. Každá chvíle s ním strávená je nesmírně obohacující. Díky tomu jsem už za těch pár měsíců mohl byť krátce jednat s generálním ředitelem České spořitelny, zakladatelem Linetu (česká firma vyrábějící špičková nemocniční lůžka, která dodává do celého světa včetně USA) Ing. Frolíkem, v pondělí jdeme za Karlem Janečkem… A moje práce má první hmatatelné výsledky o kterých jsem se dozvěděl právě včera. Od České spořitelny (respektive její nadace Depositum Bonum) dostaneme nějaké peníze na pilotáž učebnic už letos, zatímco při prvním jednání na jaře to vypadalo, že první peníze můžeme čekat nejdříve příští rok.

Vzdělávání a Žďár
I protože plánujeme ve Žďáře žít s našimi dětmi, rád bych, aby tu bylo špičkové vzdělání (nejen pro naše děti, ale pro všechny, protože je důležité celé prostředí, kde člověk žije, nejen jeho izolovaná výseč). Proto se podílím na projektu Města vzdělávání, který navazuje na zmiňovanou kampaň Česko mluví o vzdělávání a ve kterém je Žďár jedním ze 4 pilotních měst. Místní Biskupské gymnázium pilotuje Hejného učebnice pro 6. ročník (ostatní základní školy a státní gympl mi na moji nabídku vůbec nereagovaly – UPDATE 19. 10. 2013: díky tomuto článku se zjistilo, že státní gympl se snažil zareagovat, ale z neznámých důvodů mi jejich – i když mírně opožděná – reakce nepřišla). S jednou učitelkou mateřské školky jsem byl minulý víkend na semináři o montessori v Jihlavě. Aby mi lidi nevyčítali, že nevím jaké to je učit, učím 2 dny v týdnu na Střední škole gastronomické informační a komunikační technologie.

Osobní život
V osobním životě se mi za ten rok udála ještě daleko zásadnější změna, ale to už na tenhle blog nepatří, ale rád se o ní podělím někdy osobně, až se ve Žďáře potkáme. 🙂

Tak to byl takový můj status update jak se mi žije ve Žďáře a co se odsud dá dělat. Normálně svoje narozeniny nijak zvlášť neprožívám, ale díky tomu, že se vše postupně tak hezky právě za tento rok vyrýsovalo, nedalo mi to nesepsat a nepodělit se o to s vámi.

Kniha Summerhill ve Žďárské knihovně

kniha-summerhill-1

Knížka Summerhill ve mně dost nabourala stereotypní myšlení o tom, že by děti do školy nechodily, kdyby k tomu nebyly nuceny. Summerhill není žádná teorie, je to 100 let fungující škola postavená na demokratických principech. Jsem proto rád, že jsem se mohl podílet na tom, že vyšel její český překlad. Nebudu tady o ní víc psát, pěkně je o ní psané třeba na stránkách vydavatelství. Kdo byste si ji chtěl přečíst, tak ji najdete ve Žďárské knihovně, kam jsem jeden výtisk věnoval.

Vytvořil jsem také na tomto blogu stránku Vzdělávání ve Žďáře, kterou bych rád postupně rozšiřoval. Dal jsem tam například odkazy na další zajímavé knížky v místní knihovně.

Časopis Žlutý: Dejme Žďáru tvář i život

Přijde mi normální se zajímat o místo, kde člověk žije. Teda nejen se zajímat, ale i něco dělat, pokud s tím člověk není spokojený nebo má nápad jak by mohlo něco fungovat jinak, lépe… Protože to není ale úplně běžné, napsali o mně a o Žijeme Žďárem v časopisu Žlutý (to je ten, co leží na sedačkách StudentAgency).

Zluty_08_eps

 

www.zijemezdarem.cz

Inovátorský přístup k začátku podnikání z Vysočiny

Snad to ani víc nebudu komentovat, přečtěte si to sami:

Faremní masná výroba Sasov (Jihlava): http://biofarma.cz/cz/novinky/faremni-masna-vyrobna-sasov-finale

(Btw. v Sasově jsem předevčírem byl kvůli něčemu úplně jinému a tahle informace se ke mně dostala dneska „náhodou“ a jsem z ní nadšený – líbí se mi jak tamější lidé jdou do všeho s odvahou a vyššími cíli než pouhý zisk.)

Ve zkratce: Jde o komunitou podporované zemědělství, kdy jednak dotyčný podnikatel získá prostředky na rozjetí svého podnikatelského záměru levně (nemusí platit žádné vysoké úroky bance, ale postupně vrací těmto drobným investorům – každý může přispět třeba několik tisíc – jejich peníze v odpovídajících naturáliích), ale zároveň si tím také vytvoří komunitu. Ta mu může dávat relevantní zpětnou vazbu a jsou to jeho potenciální další odběratelé služeb/produktů – zákazníci. Podnikatel a zákazníci pak mohou žít v pěkné symbióze – zákazníci dostávají dobré služby/produkty a podnikatel nemusí vymýšlet reklamu a tlačit cenu na úkor kvality a může se tak věnovat tomu hlavnímu co dělá, dělat to dobře a dobře se tím živit.

Btw. z podobného soudku: Kdo neznáte Kickstarter, doporučuju si o něm něco přečíst. Třeba tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kickstarter

Jen houšť!

Setkání důchodci, já, starostka a oba místostarostové

Dneska jsem navštívil pravidelné setkání představitelů města s občany a vřele doporučuju. V následujících řádcích se pokusím toto setkání popsat.

V první 1,5 hodině aktivní důchodci nahlásili kde co je špatně (že lidé netřídí bio, že se starším špatně chodí po stupních na náměstí, že autobusy nepřiráží dostatečně blízko k chodníku, kde jsou rozbité chodníky). Přítomni byli krom starostky a místostarostů i policie státní a městská (která se poroučelo po úvodní 20minutovce, kde se řešili pro ně relevantní věci) a ještě tuším pan tajemník (asi všichni kromě mě ho znali, tak se ani nepředstavoval, neb přišel později). Z mého pohledu představitelé zareagovali na tyto připomínky adekvátně a považuju to za přínosné.

Potom jsem se zeptal na územní plán a strategický plán města. Během následující hodiny (během které se postupně všichni důchodci vytratili a zůstal jsem tam sám se starostkou a oběma místostarosty) jsem se trochu blíže seznámil s postoji představitelů. Na jednu stranu chápu paní starostku Zvěřinovou, že když jí někdo z naší čtvrti nazve nekompetentní starostkou, tak se jí nechce moc tato nově vznikající čtvrť řešit. Na druhou stranu si na mě nemusela vylívat emoce s tím spojené, zvlášť když jsem se snažil opakovaně přenést debatu z aktuálních problémů v již skoro zastavěné oblasti na oblast, která se teprve zastavovat bude. Co mě hodně zaskočilo, že pan místostarosta Brychta zvolený za pravicovou ODS řekl defacto, že ho nezajímá jak se bude bydlet lidem, kteří mají na to si koupit nový barák, že chce řešit problémy zastaralých sídlišť. Fajn, beru, ale tohle by asi měli vědět ti, co ho zvolili, aby je zastupoval, kteří pravděpodobně i zaměstnávají nemálo lidí z těch sídlišť a mají také svoje problémy, které by chtěli, aby někdo řešil. Jediný kdo se tak Klafaru zastal byl druhý pan místostarosta Bárta, který ale bude mít evidentně nelehkou pozici.

Zdá se mi, že všichni jsou schopní řešit jednotlivé operativní problémy, ale neví si vůbec rady s nějakou dlouhodobější koncepcí města a ani nevidí cestu jak k nějaké dojít – nebo se mi to z nich nepodařilo dostat. Zaklínačem na všechno strategického byl čas a peníze. Na druhou stranu tam vidím, že jsou ochotní dát prostor lidem, kteří by s něčím koncepčnějším přišli a byli by schopni s něma diskutovat operativní problémy, které by na návrzích viděli díky svojí 20 leté praxi ve vedení města.

PS: Setkání se konají každou první středu v měsíci od 15:00 v zasedačce rady města. Přijít je ale možno bez problémů i později, pokud člověka nezajímají technické detaily. Vidím také u všech představitelů ochotu k osobním setkáním a diskuzím nad konkrétními věcmi a připadá mi to moc fajn. Člověk ale musí zvolit něco velice konkrétního, co si dokáží představit. Pokud člověk má ambice s nima řešit něco ambicióznějšího, diskuze nebude stačit, bude je potřeba odvézt a ukázat jim jak to něco co chcete funguje jinde, protože jsou podle mého názoru moc ponoření do operativních problémů.

Mgr. Zdeněk Navrátil: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Získal jsem připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou od člověka, který ve Žďáře žije déle a evidentně má daleko lepší přehled než já. Myslím, že prospěje, když ty připomínky budou zveřejněné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. února 2013

Komu:
Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou
Dobrý den, dovoluji si touto formou vznést připomínky k návrhu územního plánu, který je možno do 3. 3. 2013 připomínkovat.

Obecné připomínky k návrhu Územního plánu:
1. Návrh územního plánu není v souladu se strategickými dokumenty Města Žďár nad Sázavou (pokud existují).
2. Návrh územního plánu není zpracován na základě předem zpracovaných koncepcí rozvoje pro jednotlivé níže uvedené oblasti.
3. Nejsou zpracovány koncepce rozvoje v těchto oblastech: doprava; zeleň, bydlení. Navrhuji zpracovat tyto koncepce se skutečným zapojením veřejnosti.
4. V materiálu k návrhu ÚP není vysvětleno, co znamená „plochy k revitalizaci“, která zasahuje především centrum města – toto se může stát problémem z hlediska neexistence jasných pravidel pro stavební zásahy v této zóně. Neexistence odboru městského architekta a neexistence zpracované koncepce rozvoje centra města nadále prohlubuje stávající neutěšený stav centra města.
5. Návrh územního plánu vychází, popř. je determinován existencí velkého žďárského obchvatu. Tento však neexistuje a je pravděpodobné, že nebude existovat ani v horizontu 20 let. Území podél budoucího obchvatu může být tedy stavebně využito až poté, co bude obchvat postaven. V opačném případě hrozí velké problémy z hlediska přetížení dopravy (už dnes poměrně husté) v okolních lokalitách (Stalingrad, Klafar, Strojírenská, apod..). Tato situace rovněž nahrává spekulacím s pozemky a snahám ovlivnit funkční využití okolních ploch. Navrhuji nezastavené území podél obchvatu zcela vrátit do územní rezervy či ke své stávající funkci (veřejná zeleň), a to především plochu OK u Stalingradu.
6. Územní plán je velice složitý dokument. Pokud jsou tedy občané vyzváni k tomu, aby jej připomínkovali, mělo by tomu předcházet veřejné projednání, kde bude představeno zadání ÚP a dostatečně vysvětlen proces a náležitosti územního plánování.
7. Plochy OM a OK nemají žádné regulativy. Reálně tak hrozí, že v těchto místech vyrostou další nevzhledná komerční zařízení (montované stavby typu Kaufland), tak jak se tomu chystá nyní na Novoměstské, a to i v pohledových osách ze Zelené hory. Součástí vymezení těchto ploch musí být regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, architektonického řešení, dopravní obslužnosti a kapacity plánované výstavby.
8. V ÚP nejsou zobrazeny pohledové osy dané do souvislosti s existenci památky UNESCO – zobrazit. ÚP nerespektuje Zelenou horu jako největší dominantu města.
9. Návrh ÚP uvádí některé plochy jako již funkční – skutečnost tomu neodpovídá. Např. Stalingrad – nad Brodskou – „Pod věžičkou“. Zde je plocha vymezena jako existující sportoviště – při návštěvě místa zde nic takového nenajdeme. Obecně chybí návrhu větší důraz na vymezení dětských hřišť a sportovišť v rámci ploch pro bydlení.

Připomínky k jednotlivým funkčním plochám:
1. Plocha označená OK u budoucího obchvatu poblíž sídliště Stalingrad – navrhuji převést do územní rezervy, popř. do ploch zemědělských či veřejné zeleně. V případě, že plocha zůstane ve stávajícím zařazení – plochu zmenšit a v regulativech stanovit, že stavební aktivity je zde možno zahájit až po dokončení obchvatu. K této ploše (a obecně ke všem plochám označených OK či OM) požaduji stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, dopravní obslužnosti, kapacity plánované výstavby a zamítnutí samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m.
Zdůvodnění: Tato plocha může být využita pouze v souvislosti s existencí obchvatu, území není dostatečně dopravně napojeno. Pozor! Jedná se o pohledovou osu z památky UNESCO.
2. Plochy označené OK (ulice Brněnská, ul. Jihlavská, ul. Novoměstská) – stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost navazující dopravní infrastruktury architektonický vzhled.
Zdůvodnění: Stávající stav dovoluje investorům postavit zde prakticky cokoliv bez ohledu na blízkost CHKO či památky UNESCO. Přitom investoři jsou schopni vyjít městům vstříc a i v případě obchodních center realizovat zajímavá architektonická řešení (viz. Autobusové nádraží a supermarket Billa v Litomyšli.)
Pozn.: Před časem jsem kontaktoval zástupce společnosti TESCO s dotazem, proč se chystají na ulici Novoměstské realizovat nevzhlednou montovanou stavbu obchodnícho centra. Bylo mi odpovězeno, že ze strany územního plánu zde proti takovému řešení nejsou žádné překážky a ze strany Města Žďár nad Sázavou nepadly v této věci žádné připomínky (kromě reklamního poutače). Zároveň mi bylo potvrzeno, že investor je připraven k rozsáhlým ústupkům. Nečinnost vedení města, odpovědných úředníků a stávající „všepovolující“ územní plán vede k dalšímu poškozování vzhledu našeho města a omezování jeho funkčnosti. Toto je zároveň výzvou k aktivní účasti města v rámci stavebního řízení k této akci.
3. Návrh ÚP zcela likviduje historický úvoz vedoucí Klafarem, a to včetně jeho nejcennější části zvané „U křížku“. Jedná se o přirozenou spojnici město – příroda. Navrhuji v návrhu ÚP vyčlenit podél tohoto úvozu zelený pás o šířce minimálně 20 m, který bude sloužit k pěší a nemotorové dopravě. Zároveň doporučuji neprodávat parcely 6 a 9 v rámci stávající výstavby KLAFAR 2 a v ÚP z těchto parcel vytvořit klidovou zónu u stávajícího „křížku“.
Zdůvodnění: Jedná se o nejstarší část města, místo původního osídlení, archeologiocky cenné a navazuje na historickou stezku – ÚP by toto měl respektovat a zachovat částečně toto území pro další generace nezastavěné.
4. Zatím nezastavěné plochy označené jako OM (1. křižovatka Stržanov x Polnička; 2. OM + DS kurty „U Rybníčku, 3. Nerudova – plocha proti autobusové zastávce „U konventu“, 4. plocha OM – dnes zeleň před relaxačním centrem). U těchto ploch navrhuji jejich funkční vymezení změnit zpět na veřejnou zeleň, popř. území sloužící ke sportu či rekreaci. V případě, že nebude změněna kvalifikace jednotlivých území – poté stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost řešení navazující dopravní infrastruktury.
Zdůvodnění: Jedná se o plochy, které jsou dopravně velmi obtížně přístupné a realizace komerčních zařízení by toto území přetížila z hlediska dopravní zátěže. Ve většině případů se jedná navíc o území významné veřejné zeleně – jsou to plochy, které mají významnou klidovou funkci. Především v případě plochy před relaxačním centrem se jedná o poslední významný prvek veřejné zeleně v centru města. Pro komerční zařízení tohoto typu by mělo město nabídnout raději území tzv. brownfields, nikoliv plochy zeleně.
5. Dopravní problematika na ulici Palachova. Požaduji navrhnout v novém ÚP řešení dopravy v tomto místě. Vymezit v území druhý přístup do této čtvrti, nejlépe z ulice Jihlavská.
Zdůvodnění: Navzdory dlouhotrvajícímu problému není v návrhu ÚP nijak vyřešena problematika neprůjezdnosti „sídliště“ Palachova, dojde tak k dalšímu vrstvení neúnosné situace z hlediska parkování a pohybu vozidel v oblasti ulic Smetanova, Nádražní, Palachova.
6. Most pro pěší a cyklisty „ U sauny“ – Navrhuji zapracovat do návrhu ÚP most (lávku) pro pěší a cyklisty v místě, kde již dříve byla a zároveň zapracovat napojení lávky k obytné čtvrti Klafar.
Zdůvodnění: Most je přirozenou spojnicí mezi rozvíjejícím se územím Klafaru a sportovním areálem na druhé straně řeky. Ten se tak stane snadno dostupný nejen z Klafaru, ale i ze Stalingradu. Lávka vybídne občany k většímu používání nemotorové dopravy.
7. Cyklostezka po pravém břehu řeky Sázavy – zanést do ÚP stezku pro nemotorovou dopravu, která by spojila ulici Dr. Drože s navrhovaným mostem „U sauny“ s tím, že by na ni byla napojena při jejím průběhu po pravém břehu řeky také odbočka na Klafar.
Zdůvodnění: V tomto úseku je velký pohyb cyklistů, dojde tak k jejich rozdělení na obě strany řeky a nová čtvrť Klafar bude logicky začleněna do systému cyklostezek v rámci města.
8. Plocha BI na ulici Zahradní (Farčata) – zde je zřejmá chyba, v této ploše nic nestojí, přesto je vymezena jako zastavěná. Navrhuji převést celou plochu do VZ nebo OS či RH. Zdůvodnění: V současné době zde žádné budovy nestojí. Jedná se z hlediska veřejné zeleně o cennou lokalitu, která by měla být rozvíjena pouze v souladu s přilehlým parkem a aktivitami blízkými této klidové zóně.
9. Klafar I. Etapa, II. Etapa a III. Etapa – Nejsou respektovány zásady urbanismu. Navrhuji znovu projednat a vytvořit další podklady pro situaci sídliště Klafar. Zpracovat studii využití ploch a zapojit veřejnost do přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje této čtvrti. Zdůvodnění: Návrh budoucího rozvoje čtvrti v ÜP nerespektuje historické souvislosti a spojnice, které tímto místem procházejí. Likviduje poslední zbytky přirozeného krajinného rázu a nerespektuje přítomnost a hlavně viditelnost památky UNESCO na Zelené hoře. Návrh postrádá přirozené těžiště, které by se stalo centrem budoucí čtvrti s výstavbou, která nabídne také obchody a služby. Občanskou vybavenost odsouvá návrh až na samotný okraj čtvrti. Návrh pouze „odkrajuje“ jednotlivé pozemky dle pravidel pro satelitní městečka a je členěn bez rozmyslu. Neřeší dopravní napojení na okolní čtvrti – do doby vybudování obchvatu (pokud bude vybudován) je čtvrť velmi těžko dopravně obslužná.

Tímto si Vás dovoluji požádat o zaslání pozvánky na jakékoliv jednání, které se bude zabývat vypořádáním výše uvedených připomínek a zaslání pozvánky k účasti na veřejném projednávání návrhu ÚP.

Děkuji a jsem s pozdravem
S úctou obyvatel tohoto města
Mgr. Zdeněk Navrátil

Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. února 2013

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

klafar

Vážený odbore,
před půl rokem jsem se přistěhoval do Žďáru nad Sázavou, do městské části zvané Klafar, která se bude v následujících letech dále rozšiřovat. Rád bych proto přispěl do diskuze o rozvoji této městské části. Při volbě Žďáru jako místa, kde bych chtěl strávit následující desítky let, pro mě hrála také velkou roli příroda, obdivoval jsem a stále mě fascinuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v neposlední řadě jsem měl také Žďár zafixovaný jako město přívětivé pro cyklisty – zřejmě kvůli tomu, že před dávnými lety mi někdo ukázal a vysvětlil co je to cyklostezka. Proto si dovolím připomínkovat návrh územního plánu i z těchto pohledů.

Klafar
Město má obrovskou příležitost rozplánovat novou čtvrť tak, aby se v ní lidem dobře bydlelo. Podobně jako unikátní čtvrť Lesná v Brně může být vyhledávaným místem nebo místem zatracovaným jako v posledních letech mnohé vzniklé satelity. Na Klafar se bude dívat každý návštěvník poutního kostela na Zelené hoře. V územním plánu nevidím, že by to bylo nějak reflektováno. V minulosti snad kvůli tomu byly udělány regulativy, které tomu ale nepomáhaly a navíc neplatily pro všechny. Město má také možnost poučit se z chyb, které se udělaly při dosavadní výstavbě první části Klafaru. Například lidé si postavili vysoké ploty, které odlidšťují ulice, aby si uchránili soukromí, a z druhé strany jim do zahrady koukají lidé z bytových domů. Nicméně přesně ten samý koncept se plánuje (BH/4 a BI/2). Zcela v návrhu chybí prostranství typu náměstí, místo toho je tu budovaná jakási obchodní třída, která půlí již tak rozdělený Klafar. Místo náměstí se chystá akorát velké parkoviště. Sítě silnic ignorují jak historické (zasypaná stezka), tak přírodní (řeka, vrstevnice) rysy místa. Velké riziko také vidím ve špatné realizaci mostu přes Sázavu ústící na ulici Purkyňova. Vybudovala by se tak komunikace, která by kopírovala tzv. velký obchvat. Vzhledem k tomu, že realizace obchvatu je v nedohlednu, dá se očekávat, že by se stala velice oblíbenou. Nicméně tato komunikace není na takové vytížení připravována. Už tak bude chystaná křižovatka Sázavské a Libické pravděpodobně jednou z velice frekventovaných a nepřehledných křižovatek podobně jako je nyní křižovatka Brodské a Revoluční.

Příroda
Velké množství občanů se často vydává severozápadně od Žďáru do přírody. Návrh počítá s jejím odříznutím díky tzv. velkému obchvatu. Jeho realizace se odsouvá již několik desítek let a je otázkou jestli se ho vůbec někdy vyplatí (ať už z pohledu čistě finančního nebo i z pohledu přírodního) budovat, když podle měření by stejně dopravu zásadně neodlehčil – jak se ukázalo zjištění při sledování pohybu aut projíždějících městem. Přesto se mu všechno alibisticky podřizuje. Otázka je také, co udělá s touto částí přírody nákupní zóna u Plhounu. Mám obavu o osud úvozu procházejícího Klafarem, kterým se se zatím dá dojít až k „Mamlasovi“ krásnou procházkou. Když krom dvou mostů, které ho hyzdí již nyní, bude muset překonat další silnice a povede kolem nákupní zóny, obávám se, že přestane sloužit k romantickým procházkám.

Cyklistika
Na jednom z plánku je vyznačeno, že existuje cyklistická stezka od oválu směrem k náměstí podél Dolní ulice. Buďto jsem si jí nevšiml, nebo je to špatně vyznačeno. Každopádně bych ji na tomto místě uvítal. Svého času jsem jezdil často ze Zámku na náměstí Republiky a zvlášť část kolem křižovatky u kulturního domu je pro cyklistu velice nepříjemná. Obecně si myslím, že má návrh územního plánu velké rezervy v plánování cyklistických tras pro cyklisty dopravující se po městě na kole.

Návrh
Doporučil bych tak městu obnovit diskuzi nad velkým obchvatem, vypsat soutěž na vypracování alternativního urbanistického projektu pro rozvoj města na území Klafaru a zpracovat studii cyklodopravy po městě a to vše následně do návrhu územního plánu zapracovat.

S úctou

Jan Šedo
Sázavská 4, Žďár nad Sázavou

Základní zdroj pro připomínky:
http://www.zdarns.cz/obce/zdarns.asp, konkrétně http://www.zdarns.cz/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_A.pdf